ESF Duurzaamheidsproject

ESF Duurzaamheidsproject bij ‘Met Landelijk Label’ –  juli/ nov 2019

‘Met Landelijk Label’ heeft haar medewerkers  in het hoog vaandel staan. Wanneer er met plezier, tevredenheid en bevlogenheid gewerkt wordt zal dat ten goede komen van onze relaties en klanten.

Bij alles wat er gebeurt wordt rekening gehouden met duurzaamheid en de betrokkenheid in onze medewerkers. De strategie om deze visie te realiseren is door in de dagelijkse werkzaamheden de lerende organisatie in duurzame groei en ontwikkeling van het personeel steeds meer zichtbaar en merkbaar te laten worden.  Sleutelwoorden hierbij zijn Delegeren, Controleren en Motiveren. In een eerdere stadium is een goed begin gemaakt met de training Goed werknemerschap & werkgeverschap bij ‘Met Landelijk Label’.

In navolging hierop heeft de directie besloten de verbeterkoers voort te zetten op persoonlijk leiderschap & management en onderlinge communicatie binnen de organisatie om duurzaam  functioneren meer  en beter te verankeren.

Betrokkenheid van personeel en creëren van een leercultuur gericht op een gezonde, competente, gemotiveerde en productieve leidinggevende en medewerkers. Die directe betrokkenheid van het personeel is van essentieel belang. Het duurzaam functioneren op eigen werkplek en in de werkomgeving staan hier centraal, zodat men niet uitgeput of opgebrand raakt.

Met ondersteuning van het ESF heeft ‘Met Landelijk Label’ de mogelijkheid gekregen om externe deskundigheid te raadplegen om hen te helpen en te adviseren bij de verdere transitie naar een duurzame organisatie.

ESF Duurzaamheidsproject